Vi bruger Cookies!     

         
 X     
ONGEHOORD

SANDHEDEN TAGER DEN LÆNGSTE
Denne hjemmeside er yderligere givet form som mine rettigheder i Nederlandene er ikke anerkendt og ingen civile advokat, der er villige til mig på den påkrævede procedure til at hjælpe. I dette tilfælde, går jeg med alle de faktiske omstændigheder openbar. 

This website is further given form if my rights in the Netherlands aren't recognized and no civilian lawyer willing to assist me on the required procedure. In that case, I'll go public on this website with all the facts. 

 Deze website wordt nader vorm gegeven als mijn rechten in Nederland niet worden erkend en geen enkele civiele advocaat bereid is om mij op de vereiste procedure te gaan bijstaan. In dat geval ga ik met alle feiten openbaar. 

Betrokkenen doen er goed aan zich te realiseren dat het bekend maken van mijn identiteit als eigenaar van deze website opnieuw schending van artikel 2:5 lid 1 Awb / 272 lid 1 Sr betreft!!!
 
Uw verder verraad aan betrokkenen kan dus zelfs wanneer hier nog geen feiten zijn geopenbaard in de toekomst uit gaan wijzen dat het verraad opnieuw heeft plaats gevonden. 

U doet er dan ook goed aan om hier verder buiten te blijven. Mijn naam staat immers niet op deze website vermeldt. 

 
Opdateret 13/07/2017

Besøg  
016455